Lịch sử hình thành và phát triển

UBND thành phố Hà Nội, ra QĐ số 5542/QĐ-UB giao cho Công ty INTERSERCO làm chủ đầu tư dự án xây dựng điểm thông quan nội địa mới tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội với tổng diện tích mặt bằng 55.250m2.

2001

2004

Hoàn thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng điểm thông quan nội địa tại Mỹ Đình, được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen và gắn biển "Công trình kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô".

Khai thác tối đa lợi thế, đấy mạnh hoạt động kinh doanh, liên tục đầu tư mở rộng kho hàng hoá, nâng cao công suất sử dụng, triển khai hệ thống kho Thông quan và kho Ngoại quan.

2006-2010

2014

Thủ tướng Chính phủ ban hành CV số 789/TTg-KTTH cho phép áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình.

UBND Thành phố Hà Nội ra QĐ số 403/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương cho Công ty INTERSERCO Đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2015

2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 38/2017/QĐ-TTg quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Mỹ Đình. Đây là chính sách đặc thù chỉ áp dụng riêng cho Cảng ICD Mỹ Đình.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 96% dự án Đầu tư xây dựng Cảng ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng và triển khai một số gói thầu Cơ sở hạ tầng.

2019-2020

2001

UBND thành phố Hà Nội, ra QĐ số 5542/QĐ-UB giao cho Công ty INTERSERCO làm chủ đầu tư dự án xây dựng điểm thông quan nội địa mới tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội với tổng diện tích mặt bằng 55.250m2.

2004

Hoàn thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng điểm thông quan nội địa tại Mỹ Đình, được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen và gắn biển "Công trình kỷ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô".

2006-2010

Khai thác tối đa lợi thế, đấy mạnh hoạt động kinh doanh, liên tục đầu tư mở rộng kho hàng hoá, nâng cao công suất sử dụng, triển khai hệ thống kho Thông quan và kho Ngoại quan.

2014

Thủ tướng Chính phủ ban hành CV số 789/TTg-KTTH cho phép áp dụng thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình.

2015

UBND Thành phố Hà Nội ra QĐ số 403/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương cho Công ty INTERSERCO Đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 38/2017/QĐ-TTg quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Mỹ Đình. Đây là chính sách đặc thù chỉ áp dụng riêng cho Cảng ICD Mỹ Đình.

2019-2020

Hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 96% dự án Đầu tư xây dựng Cảng ICD Mỹ Đình tại Đức Thượng và triển khai một số gói thầu Cơ sở hạ tầng.

Vị trí kho cảng ICD Mỹ Đình