Thông báo

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2021
THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẢNG ICD MỸ ĐÌNH TỪ NGÀY 01/07/2021