DỊCH VỤ ĐẠI LÝ HẢI QUAN

Là đơn vị có mối quan hệ chặt chẽ với hải quan cùng các cơ quan liên ngành trong quá trình xử lý hàng hoá xuất nhập khẩu quốc tế, ILS cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch khai báo, xử lý thủ tục hải quan, thông quan hàng hoá hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

Bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực không ngừng, ILS tự hào là đại lý Hải quan cho các Khách hàng lớn tại các Khu Công nghiệp, khu chế xuất; Hàng hoá Xuất nhập khầu cho khách hàng ZF, Vinfast, Abbot…; Hàng hoá thuộc cơ chế đặc thù theo QĐ38/TTCP cho khách hàng Thiên Linh, Klever Fruit…

Picture13

Lợi thế vượt trội khi sử dụng dịch vụ hải quan của ILS

  • Xử lý nhanh chóng các thủ tục hải quan hàng xuất nhập khẩu theo từng yêu cầu đặc thù riêng biệt, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp pháp
  • Miễn phí tư vấn các loại hình khai quan phù hợp để hưởng các chính sách ưu đãi về thuế nhất với từng mặt hàng
  • Chi phí dịch vụ cạnh tranh, ổn đinh, trực tiếp không qua trung gian

Dịch vụ cung cấp

  • Thông quan hàng hoá xuất/nhập khẩu
  • Làm thủ tục hải quan đối với các loại đặc thù bao gồm: Hàng hoá xuất nhập kho ngoại quan; Hàng quá cảnh, chuyển cửa khẩu, chuyển cảng; Hàng nguy hiểm

Quy trình

  • Xác định trước các loại thuế phải nộp
  • Phân loại hàng hóa và xác định trước mã HS của hàng hóa
  • Xin giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu cho các mặt hàng đặc biệt