ILS - Những nét nổi bật

ilsmember

13

CÔNG TY TRONG HỆ THỐNG

bluebg

03

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

pinkbg

02

CẢNG CẠN
ICD

portfolio_06

DỊCH VỤ CỐT LÕI

Dịch vụ Logistics
tích hợp,
chuyên biệt

anh_edit

~ 40 NĂM

THÀNH CÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG

phutro

55.000

LAO ĐỘNG
XUẤT KHẨU
KHẮP THẾ GIỚI

highlight_warehouse

55.000

M2 DIỆN TÍCH KHO

300.000

M2 DIỆN TÍCH BÃI

highlight_container-depot

01

BÃI CONTAINER
DEPOT

Giải pháp chuyên biệt
Kết nối đa phương

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) được thành lập từ tháng 4 năm 1980 ban đầu là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Năm 2016, Công ty chuyển sang mô hình Công ty CP theo Quyết định số 6955/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

Với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp chuỗi giải pháp hậu cần LOGISTICS, cung ứng NHÂN LỰC và hoạt động THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (ILS) luôn không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô nhằm đem lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ và giá trị gia tăng lớn nhất.

Tầm nhìn

Thiết lập mạng lưới hoạt động hiệu quả với công nghệ quản lý tiên tiến, hạ tầng đồng bộ. ILS hướng tới vị thế doanh nghiệp dẫn đầu về dịch vụ Logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam và là đối tác chiến lược của khách hàng trong và ngoài nước

Sứ mệnh

Phát triển ngành dịch vụ Logistics, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghệ 4.0 – nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tiếp cận thị trường hiệu quả và bền vững.